Colofon

Colofon


Bedrijfsleider: Hauke Martinsen, Sven Wolter

Registerrechtbank: Amtsgericht Hamburg
Handelsregisternummer: HR A 43224
Verantwoordelijk voor de inhoud: Hauke Martinsen, Sven Wolter

BEDRIJFSPROFIEL: De Gaede & Glauerdt Assecuradeur GmbH & Co. KG is een commanditaire vennootschap.
HANDELSREGISTER: Amtsgericht Hamburg, HRA 42334
Persoonlijk aansprakelijke vennoot is de Kämpf & von Gaudecker Assekuranz GmbH, HRB 29233

BTW-nummer: DE 235 916 783

Register van verzekeringsbemiddelaars: het vennootschap is in het bemiddelaarsregister als toegelaten verzekeringsvertegenwoordiger volgens §34 d lid1 van de vestigingswet met het registratienummer D-AGQB-POSJZ-57 geregistreerd

VESTIGING/ADRES: Herrengraben 3, 20459 Hamburg
BEDRIJFSLEIDING: Hauke Martinsen, Sven Wolter

De registratie kan bij de Kamer van Koophandel Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg,
tel. + 49 40 36138-138, fax +49 40 36138-401, www.hk24.de, email: service@hk24.de of op www.vermittlerregister.org gecontroleerd worden.
ONAFHANKELIJKHEID: onze onderneming heeft geen directe of indirecte participatie aan de stemrechten of aan het kapitaal van een verzekeringsonderneming.
Een verzekeringsonderneming of moederonderneming van een verzekeringsonderneming heeft geen directe of indirecte participatie aan de stemrechten of aan het kapitaal van onze onderneming.
ARBITRAGE-INSTANTIE: Versicherungsombudsmann e. V., postbus 08 06 32, 10006 Berlin, tel.: +49 1804 224424, fax: +49 1804 224425, www.versicherungsombudsmann.de


Website created by
A7Kooperative Marketingagentur GmbH
Wandsbeker Straße 26
D-22179 Hamburg
info@a7koop.de
Tel.: +49 (0)40 85 17 37-0
Fax: +49 (0)40 85 17 37-30

Technical implementation:
GSD Software Design


Een gebruik maken van onze internetpresentie is op grond van de volgende bepalingen toegestaan:

Alle inhouden van onze internetsites werden zorgvuldig uitgewerkt en worden met regelmatige tussenpozen geactualiseerd. Er kunnen echter fouten (bijvoorbeeld technische storingen, vervalsingen door onbevoegde derden) optreden. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de ter beschikking gestelde inhouden. Dit geldt eveneens voor informatie op externe internetsites waarnaar wij in onze internetpresentie verwijzen, maar voor de inhouden waarvan wij geen verantwoordelijkheid kunnen overnemen.

GAEDE & GLAUERDT

Herrengraben 3
20459 Hamburg
Postfach 113229
20432 Hamburg

Tel.: +49 (40) 37653-0
Fax: +49 (40) 37653-200
info@gaedeglauerdt.de