Een modern idee: de assecuradeur

Wat veel mensen tegenwoordig "Outsourcing" en daarmee een nieuw idee zouden noemen, is in werkelijkheid een reeds oud, maar nog steeds modern en zeer succesvol idee!

Als een door de verzekeraars gevolmachtigde onderneming is Gaede & Glauerdt met een zeer grote handelingsmarge uitgerust. De in veel gevallen bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde volmachten stammen gedeeltelijk uit een tijd die meer dan 100 jaar achter ons ligt. Daarbij werkt Gaede & Glauerdt als vertegenwoordiger van meer dan 30 verzekeringsmaatschappijen meestal als snijpunt met de verzekeringsmakelaars.

Als moderne onderneming voor dienstverleningen bieden we de verzekeringsmakelaars en -maatschappijen het hele spectrum van de begeleiding van een te verzekeren risico door ons aan.

Zowel bij de inschatting en evaluatie van te verzekeren risico´s en bij het verlenen van dekking als ook bij het erkennen van ontstane schade neemt Gaede & Glauerdt zelfstandig in het kader van de volmachten voor de verzekeraars bindende beslissingen.

Bij de uitoefening van onze activiteiten maken we daarbij met groot succes gebruik van de hoge knowhow op ons vakgebied en van de grote flexibiliteit en fantasie van de mensen die voor Gaede & Glauerdt werkzaam zijn.

De oorsprong en tevens het grootste zwaartepunt van onze ontwikkeling komt uit de transportverzekering, de overgangen naar andere verzekeringstakken en risicogroepen zijn echter tegenwoordig vloeiender dan ooit. Daarom proberen we ons steeds verder te ontwikkelen en nieuwe sectoren te exploreren.

Naast de in onze onderneming eveneens sterk vertegenwoordigde bereiken van de verzekeringen op het gebied van verkeersaansprakelijkheid en de technische verzekering zijn we in toenemende mate met groot succes werkzaam op de meest uiteenlopende, in zich afgesloten en speciale risicogebieden.

We hopen hiermee uw interesse te hebben gewekt of vergroot, en heten u van harte welkom bij Gaede & Glauerdt!